UWAGA, UWAGA - strona nieaktualna - obowiązuje nowe Rozporządzenie w Sprawie Awansu Zawodowego Nauczycieli

Jesteś w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego?

Ta strona jest dla Ciebie!!!

Zapraszam do przedlądania strony i korzystania z zasobów...