Przykładowe pytania:

 

 

   Kliknij po prawej stronie, które pytania Cię interesują. Czy pytania dla nauczyciela, który ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego czy dyplomowanego.